คำถามที่พบบ่อย


รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการเรียนการสอน ต้องการทราบลักษณะการเรียนการสอนในหลักสูตร e-Learning ว่าเป็นการสอนผ่าน VDO คอนเฟอร์เร้นรึเปล่า และการเรียนการสอนจะมีลักษณะเป็นอย่างไร
ตอบ

      ลักษณะของการเรียนการสอนจะเป็นการเรียนการสอนผ่านทางเครือข่าย Internet คือผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมงตามแต่เวลาที่สะดวก เพราะเรามี Course Wares เชื่อมต่ออยู่ใน Server อยู่แล้ว ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนหรือดูเนื้อหาได้ตลอดเวลา จะไม่มีการกำหนดเวลาการเข้าเรียนว่าเวลาไหน ไม่กำหนดจำนวนในการเข้าเรียน ถ้าไม่เข้าใจก็สามารถทบทวนซ้ำไปซ้ำมาได้ แต่มีข้อกำหนดว่าตลอดทั้งเทอมผู้เรียนจะต้องเข้ามาเรียนเกิน 80% ขึ้นไปในแต่ละวิชาถามเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในหลักสูตรพิจารณาอย่างไร ในหนึ่งภาคการศึกษาจะต้องชำระเป็นจำนวนเท่าไร และรวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเป็นจำนวนเท่าไร
ตอบ

      ค่าใช้จ่ายในการสมัคร (ฟรี) ส่วนค่าใช้จ่ายในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (e-Learning) จะคิดเป็นรายวิชา วิชาละ 3,500 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ในเมนูข้อมูลการสมัครเรียนขั้นตอนการสมัคร มีระเบียบขั้นตอนในการรับสมัครอย่างไร ต้อง Walk in เข้ามาสมัครด้วยตัวเองกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
ตอบ

     ในเรื่องของขั้นตอนการสมัครนั้น ผู้สมัครสามารถสมัครเรียน Online  ผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยโดยเข้ามาที่ สมัครเรียนออนไลน์ ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ต้องเสียเวลามาที่มหาวิทยาลัยรายละเอียดการสมัคร ต้องทำอย่างไรบ้าง เตรียมเอกสารอะไรบ้าง และจัดส่งเอกสารอย่างไร
ตอบ

      เมื่อผู้สมัครได้ทำการสมัครเรียน Online เข้ามาแล้ว ประมาณ 1 สัปดาห์ ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งรหัสนักศึกษาให้กับผู้สมัครทราบ พร้อมทั้งระบุรายการหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่ผู้สมัครต้องเตรียมเพื่อส่งเอกสารดังกล่าวมาทางไปรษณีย์ ตามวันเวลาที่กำหนด รายการเอกสารที่ต้องส่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์เมนูข้อมูลการสมัครเรียน

 

การสอบ ถามเกี่ยวกับสถานที่สอบ ลักษณะการสอบ วันที่ทำการจัดสอบว่าตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์หรือไม่
ตอบ

      สำหรับในเรื่องของการสอบนั้นถ้าเป็นการสอบย่อยหรือสอบ Midterm จะสอบผ่านทาง Internet ได้เลยแต่ในส่วนของการสอบ Final นักศึกษาที่อยู่ในกรุงเทพฯจะต้องมาสอบกับทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
      ส่วนนักศึกษาในส่วนภูมิภาคทางมหาวิทยาลัยได้จัดศูนย์สอบในส่วนภูมิภาคเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ได้แก่ ศูนย์สอบที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์สอบที่หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก, ศูนย์สอบที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานี, และศูนย์สอบที่หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา โดยผู้สมัครที่อาศัยอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ในส่วนภูมิภาคสามารถเลือกศูนย์สอบได้เองใน 5 ศูนย์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด โดยจัดสอบในวันเสาร์และวันอาทิตย์

 

การเทียบโอน สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการเทียบโอน รายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ และเทียบโอนได้ทั้งหมดกี่วิชา
ตอบ

      ในเรื่องของการเทียบโอน ทางมหาวิทยาลัยจะทำการเทียบโอนรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นทั้งสิ้น 23 วิชา (ระบุใบเว็บไซต์) คือ ไม่ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานต่างๆ ที่เคยศึกษามาแล้วในวุฒิปริญญาตรีให้กับนักศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ เมนูข้อมูลการสมัครเรียน

 

การลงทะเบียน การลงทะเบียนของผู้สมัครต้องทำอย่างไร
ตอบ

      เมื่อผู้สมัครสมัครเรียน Online เข้ามาทางมหาวิทยาลัยจะส่งข้อมูลการสมัครให้กับฝ่ายทะเบียน 
เพื่อออกรหัสนักศึกษา และจะแจ้งให้นักศึกษาทราบทาง e-mail หลังจากนั้นผู้สมัครสามารถส่ง
หลักฐานการสมัครและเอกสารต่างๆ มาทางไปรษณีย์

 

การชำระเงิน ขั้นตอนการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน และสถานที่ในการชำระเงิน
ตอบ

      เมื่อนักศึกษาได้รับแจ้งรหัสนักศึกษาแล้ว สามารถชำระเงินโดย log in เข้าไปที่ฝ่ายทะเบียน 
จากนั้นไปที่เมนูการชำระเงินของนักศึกษา e-Learning เพื่อ print ใบชำระเงิน แล้วนำไปชำระกับ
ทางธนาคารที่ระบุไว้

 

สถานที่เรียนและสถานที่สอบ
ตอบ

      สำหรับสถานที่เรียน ผู้เรียนสามารถเลือกสถานที่เรียนได้เองเลย เพราะเป็นหลักสูตร e-Learning 
เรียนได้จากทุกที่ที่ผู้เรียนสะดวก ส่วนสถานที่สอบถ้าเป็นการสอบย่อยหรือ Midterm ก็สอบผ่านทาง 
Internet ได้ทันที แต่ถ้าเป็นการสอบ Final ต้องมาสอบโดยตรงที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือตามศูนย์สอบที่กำหนดไว้