เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรบัญชี e-Learningข่าวประชาสัมพันธ์ บัญชี e-Learning มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต e-Learning  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งเป็นโครงการที่สนับสุนนให้ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านอินเตอร์เนต เปิดรับสมัคร ผู้สนใจ เข้าเรียนต่อในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีวุฒิ ปวส. สามารถเรียนจบภายใน 2 ปีครึ่ง และ หากผู้สมัครสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา   สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สนใจสอบถามได้ที่ 02-697-6222 
e-mail :
acc.elearning@gmail.com หรือ ที่ www.utcc.ac.th/schoolofaccountancy 


ข่าวอื่นๆในหมวด

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์)
โทรศัพท์ 0-2697-6222 โทรสาร 0-277-4347